Sự kiện

Hội thảo, triển lãm về thành tựu KHCN của Trường

Hội thảo, triển lãm về thành tựu KHCN của Trường

Hội thảo, triển lãm về thành tựu KHCN của Trường Thời gian Nội dung 08h00 – 9h00 Đón tiếp đại biểu 09h00 – 9h40 Văn nghệ chào mừng 09h40 – 9h45 Khai mạc 09h45 – 9h50 Phát biểu của Trưởng Khoa 09h50 – 10h10 Phim tài liệu KHCN 10h10 – 10h15 Phát biểu của Hiệu […]

Chi tiết
Chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập khoa QTKD

Chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập khoa QTKD

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI  KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA QTKD Thời gian Nội dung 08h00 – 9h00 Đón tiếp đại biểu 09h00 – 9h40 Văn nghệ chào mừng 09h40 – 9h45 Khai mạc 09h45 – 9h50 Phát biểu của Trưởng Khoa 09h50 – 10h10 Phim tài liệu “Tự hào 20 năm Khoa QTKD” […]

Chi tiết
Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường

Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI  KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG UNIVERSO Thời gian Nội dung 08h00 – 9h00 Đón tiếp đại biểu 09h00 – 9h40 Văn nghệ chào mừng 09h40 – 9h45 Khai mạc 09h45 – 9h50 Phát biểu của Hiệu trưởng 09h50 – 10h10 Phim tài liệu ngày thành lập trường 10h10-10h25 Khen […]

Chi tiết