Kỹ thuật xây dựng
Chiến lược nhân sự
Theo đặc thù
Doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ NGAY →
previous arrow
next arrow
Slider

Gia nhập cộng đồng sinh viên Universo

Giới thiệu về Universo

Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam

Chào mừng đến với Universo nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực

Đọc thêm
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam

Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp mà chính phải là đặt ra những câu hỏi thích hợp.

- Cynthia Ozick
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam

Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp mà chính phải là đặt ra những câu hỏi thích hợp.

- Cynthia Ozick
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam

Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp mà chính phải là đặt ra những câu hỏi thích hợp.

- Cynthia Ozick

Chất lượng cao , Sáng tạo , Tiên phong , Tích hợp , Trách nhiệm , Phát triển bền vững.

Teacher

Nguyễn Kim Ngân

Nguyễn Kim Ngân

Tiến sĩ

Khoa học và Kỹ thuật Ứng dụng

Hạ Đức Phúc

Hạ Đức Phúc

Giáo sư

Khoa học và Kỹ thuật Ứng dụng

Đối tác và tài trợ

Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam
Trang mua sắm hàng đầu Việt Nam